รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
200 หมู่ 5   ตำบลท้ายทุ่ง  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056619968
Email : wanteesatidpittayakom@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :