ติดต่อเรา
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
200 หมู่ 5   ตำบลท้ายทุ่ง  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 056619968
Email : wanteesatidpittayakom@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/wanteesatidpittayakom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน