ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 33 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่17-19สิงหาคม 2565 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม นำโดย ครูศิริพล เจียมประกอบ ครูณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ และครูนงนุช ศรีสงคราม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการ การประกวดการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 33 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ให้นักเรียนศึกษาดูงานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียน การแนะแนวทางการศึกษา และในชีวิตประจำวันอีกด้วย
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:23   อ่าน 33 ครั้ง