ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้คู่ STEM
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวันทีสถิตย์ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้คู่ STEM เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่ใกล้ตัว สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนาคตได้
โดยในค่ายมีการแข่งขันต่างๆ ได้แก่
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันการตอบปัญหาทั้ง8กลุ่มสาระด้วยโปรแกรม Kahoot!
การแข่งขัน E sport ในเกม ROV
การแข่งขันโครงงานบูรณาการ8กลุ่มสาระคู่STEM
และได้มีการแสดง Scishow ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ ปะทะความงมงายอีกด้วย
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,18:27   อ่าน 38 ครั้ง